Aanvraag voor het opsturen van een vervangende betaalautomaat

Binnen de garantieperiode (1 jaar na aankoop)

Een of meerdere velden bevat foutieve waarden.

Gelieve de foutmeldingen hieronder te controleren.

Stap 1 van 1

(* Required field)

Uw gegevens

AdAdresgegevens voor het terugsturen van uw nieuwe betaalautomaat (in Nederland)

Uw betaalautomaat

U kunt deze nummers terugvinden:

  • Op uw overeenkomst.
  • Op de witte sticker op uw betaalautomaat.
  • in uw XENGO Mobile Pay app.Worldline NV bewaart uw gegevens in haar databank en zal deze gebruiken om uw vraag te kunnen beantwoorden, en desgevallend om u bijkomende informatie over haar producten en diensten toe te sturen. Lees hieromtrent onze Privacy Policy.

Wij stellen alles in het werk om uw vraag binnen een redelijke termijn en naar best vermogen te beantwoorden.In welbepaalde gevallen zullen wij uw vraag niet via deze weg kunnen beantwoorden omwille van veiligheidsredenen, om de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens te vrijwaren of omdat wij uw identiteit niet afdoende kunnen nagaan. Voorts draagt Worldline NV geen verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van een gebrek aan antwoord, een laattijdig, onvolledig of onjuist antwoord, behalve indien u bewijst dat wij een zware fout of grove nalatigheid hebben begaan.