Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In onze mondiale markteconomie worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met uitdagingen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO is een realiteit die de bedrijven vandaag niet mogen negeren. Om zich te kunnen ontwikkelen moeten zij de maatschappelijke en milieubekommernissen in hun commerciële activiteiten en hun relaties met hun stakeholders integreren.

Worldline steunt het principe van gedeelde waarde, hetgeen inhoudt dat economische waarde wordt gecreëerd op een manier die ook waarde creëert voor de gemeenschap door in te spelen op haar noden en uitdagingen, met andere worden, door het succes van het bedrijf te linken aan sociale vooruitgang. De uiteindelijke missie van Worldline is het nastreven van financiële rendabiliteit met een verantwoordelijke maatschappelijke en milieu-impact.

De bedrijfsactiviteiten van Worldline leveren een directe bijdrage aan verbeteringen:

 • Economisch: Worldline speelt een sleutelrol in het opener, transparanter en veiliger maken van de economie door middel van innovaties in online diensten, persoonlijke diensten, mobiliteit, digitalisering en veiligheidsmaatregelen.
   
 • Sociaal: Worldline zet zich in om een verantwoordelijke werkgever te zijn die zijn werknemers kansen biedt om zich te ontwikkelen en te groeien, terwijl het bedrijf extern een actieve bijdrage levert aan zijn gastgemeenschappen.

  Meer info
   
 • Op milieugebied zet Worldline zich in om niet alleen zijn eigen milieuvoetafdruk zo veel mogelijk te beperken door zijn energiegebruik en uitstoot te verminderen, spaarzaam om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en zijn afval te verminderen, maar ook die van zijn klanten dankzij innovatieve en duurzame milieuvriendelijke oplossingen.
   
  Meer info